+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
  dnes zavřeno  
| Čtenářské konto

Městská knihovna na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městskou knihovnou Josefa Čižmáře poskytuje profesionální knihovnické služby pro tyto knihovny:

Knihovny regionu Vizovic

 Obecní knihovna Bratřejov
verejny_internet

zpr_bratrejov_mall

Knihovník Vlastimil Pešák
Půjčovní doba středa  16.00 – 18.00
Velikost fondu 2809 svazků
Web www.knihovnabratrejov.wz.cz
E-mail knihovna.bratrejov@centrum.cz
Katalog Katalog fondu knihovny Bratřejov

 

 Obecní knihovna Jasenná
verejny_internet

zpr_jasenna_mall

Knihovník Bc. Eva Mikuláštíková
Půjčovní doba čtvrtek  16.00 – 19.00
Velikost fondu 3039 svazků
Web https://jasennaknihovna.wixsite.com/budova54
E-mail jasenna.knihovna@tiscali.cz
Katalog Katalog fondu knihovny Jasenná

 

 Obecní knihovna Lhotsko
verejny_internetzpr_lhotsko_mall Knihovník Marcela Hábová
Půjčovní doba  pondělí  17.00 – 18.00
Velikost fondu  1747 svazků
Web www.lhotsko.knihovna.info
E-mail knihovna.lhotsko@seznam.cz
Katalog Katalog fondu knihovny Lhotsko

 

 Obecní knihovna Lutonina
verejny_internetzpr_lutonina_mall Knihovník Mgr. Bohumila Schönbaumová
Půjčovní doba čtvrtek 13.00 – 17.00
Velikost fondu 2630 svazků
Web www.knihovnalutonina.cz
E-mail oklutonina@seznam.cz
Katalog Katalog fondu knihovny Lutonina

 

 

 Místní knihovna Ublo
verejny_internetubelsky_obcasnik_mal Knihovník Ing. František Eliáš
Půjčovní doba pátek 17.00 – 18.00
Velikost fondu 1575 svazků
Web www.ublo.knihovna.info
E-mail knihovna.ublo@seznam.cz
Katalog Katalog fondu knihovny Ublo

 

 Místní knihovna Zádveřice
verejny_internetzpr_zadverice_mall Knihovník Mgr. Michaela Cíchová
Půjčovní doba pondělí 13.00 – 17.00
Velikost fondu 4426 svazků
Web www.knihovnazadverice.wz.cz
E-mail knihovna@zadverice.cz
Katalog Katalog fondu knihovny Zádveřice

 

Zřizovateli těchto knihoven jsou příslušné obce.  Městská knihovna Josefa Čižmáře  ve Vizovicích vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revize knihovních fondů.

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.