+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
dnes otevřeno 12:00 - 15:00 h  
| Čtenářské konto

Cena města Vizovice “ Osobnost města Vizovice“

  • PhMr. Miloš Žabka– za mimořádný přínos do oblasti kultury a společnosti ( 19. 9. 2008)
  • Cena města Vizovice- hudební skupina Fleret– za propagaci města (8. 6. 2010)
  • Božena Kovářová – za celoživotní činnost pro skautskou organizaci a za dlouholetou práci pedagogickou ( 2. 9. 2010)
  • Milada Hálová – in memoriam- za celoživotní činnost v oblasti valašského folkloru a obětavou práci v ochotnickém divadle ( 17. 6. 2014)
  • Mgr. Dalibor Bambuch– za dlouholetou propagaci a rozvoj valašského folkloru a udržování lidových tradic ( 22. 6. 2014)

 

Čestní občané

Jméno, příjmení, titul popř. hodnost Čestné občanství od
PhMr. Josef Čižmář v dubnu 1934
P. T. Kyselov v květnu 1975
Boleslav Polívka v srpnu 1975
Alois Hába v červnu 1993
P. Antonín Vysloužil v prosinci 1995
Oldřich Hala v březnu 1997
MUDr. František Lapeš v březnu 1997
JUDr. Albert Bervid v březnu 1997
Gustav Imrýšek v září 2004
plk. Jaroslav Hala v září 2004
František Mojžíš 22.11.2012
Jan Klesla – in memoriam 19. 10. 2014

 

Galerie významných osobností a čestných občanů města

Eduard Peck 1857 – 1913 učitel, sběratel pohádek a pověstí
Josef Čižmář 1868 – 1965 lékárník, spisovatel, čestný občan r. 1933
Jaroslav Žíla 1892 – 1970 redaktor, básník, spisovatel
Alois Hába 1893 – 1973 hudební skladatel, spisovatel
Klementina Ptáčková – Pilátová 1900 – 1965 pseudonym Dřevnická- Vizovská, spisovatelka
Vladimír Rýpar 1903 – 1913 novinář, publicista
Miloslav Holas 1906 – 1989 redaktor, spisovatel
Gustav Imrýšek 1908 – 1989 učitel, spisovatel, čestný občan r. 2004
Jožka Kalužová 1911 – 1957 básnířka
Stanislav Mikuláštík 1912 – 1998 sochař, keramik
Milada Vilímková 1921 – 1991 historička, věd.pracovnice,spisovatelka
Dušan Cendelín *1943 keramik
Naďa Cendelínová *1945 keramička
Boleslav Polívka *1949 herec, režisér, mim, dramatik, čestný občan r. 1992
Antonín Kratochvíl 1865  
Karel Hába              1898  
Vladimír Rýpar 1903 – 1969  
Jožka Kalužová     1911 – 1957  

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.