+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
  dnes zavřeno  

Historie knihovny

Přestože první zápis o knihovně ve Vizovicích v městské kronice je z roku 1920, již v r. 1865 byl založen Slovanský čtenářský spolek. Jeho zakladatelé byli notář Karel Mohelský, kaplan František Tauber a stolář Josef Lutonský.

Knihy s razítky tohoto Čtenářského spolku ve Vyzovicích (psáno s ypsilon ve slově Vyzovice) a knihy vydané po roce 1860, jsou důkazem o tom, že veřejná půjčovna knih ve městě byla již v posledním desetiletí 19. století. Ještě dnes jsou tyto bibliofilie součástí knižního fondu. V roce 1905 se spolek rozešel a jeho knihovnu převzala tělocvičná jednota Sokol a v roku 1922 se tato knihovna stala základem knihovny městské, které město Vizovice předplácelo denní tisk. Knihovna byla vedena dobrovolnými knihovníky, kterých se při práci vystřídalo několik a všem po léta pomáhala knihovní rada.

Souběžně s městskou knihovnou fungovaly pro obyvatele města soukromé půjčovny knih v místních firmách:

Fy. R. Macháček (1878 – 1944) – knihkupectví a papírnictví , založeno 1928. Knihovní fond byl 5.000 svazků a obsahoval zábavnou a dobrodružnou literaturu, historické, cestopisné, humoristické romány. Knihy byly místnímu obyvatelstvu půjčovány dle stanoveného půjčovního řádu. Fy. REKLAM – B. Kaluža (1904 – 1978) – obchodní dům a knihtiskárna. Zde fungoval “Zábavný a čtenářský kroužek zaměstnanců firmy Reklam a jejich přátel ve Vizovicích”. Měl svůj vlastní půjčovní a knihovní řád.

V roce 1966 se vedení knihovny ujal profesionální knihovník a knihovnická technika byla upravena podle celostátních směrnic. Půjčovní doba se ustálila na 14 hodinách týdně. Od 1.1.1967 bylo při Městské knihovně zřízeno knihovnické středisko, do něho bylo zapojeno 8 místních knihoven z okolních obcí. ( Bratřejov, Lhotsko, Lutonina, Jasenná, Ublo, Zádveřice, Raková a Chrastěšov) Po roce 1980 byl knižní fond z knihovny Chrastěšov přemístěn do knihovny J. Čižmáře ve Vizovicích. V roce 1996 byl zahájen Automatizovaný výpůjční systém (AVS) a v roce 1999 přechází knihovna na integrovaný automatizovaný knihovnický systém KP-Sys a je připojen internet.

Od roku 2000 je knihovna prezentována na internetu prostřednictvím svých internetových stránek a oficiálních stránek Města Vizovice.
Od 1.1.2002 byl zrušen okresní systém veřejných knihoven , Městská knihovna přechází pod nového zřizovatele Město Vizovice a místní knihovny obcí : Bratřejov, Lhotsko, Lutonina, Jasenná, Ublo, Zádveřice, Rakova přecházejí pod jednotlivé obecní úřady. Městská knihovna i místní knihovny byly zaregistrovány na Ministerstvu kultury ČR. Byly podepsány smlouvy o regionální činnosti mezi Městem Vizovice a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Obecními úřady jednotlivých obcí.

Od 1.1.2004 nese knihovna jméno významného rodáka, spisovatele, lékárníka a čestného občana města Mgr. Josefa Čižmáře.

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.