+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
dnes otevřeno 12:00 - 17:00 h  
| Čtenářské konto

Historie knihovny

Přestože první zápis o knihovně ve Vizovicích v městské kronice je z roku 1920, již v r. 1865 byl založen Slovanský čtenářský spolek. Jeho zakladatelé byli notář Karel Mohelský, kaplan František Tauber a stolář Josef Lutonský.

Knihy s razítky tohoto Čtenářského spolku ve Vyzovicích (psáno s ypsilon ve slově Vyzovice) a knihy vydané po roce 1860, jsou důkazem o tom, že veřejná půjčovna knih ve městě byla již v posledním desetiletí 19. století. Ještě dnes jsou tyto bibliofilie součástí knižního fondu. V roce 1905 se spolek rozešel a jeho knihovnu převzala tělocvičná jednota Sokol a v roku 1922 se tato knihovna stala základem knihovny městské, které město Vizovice předplácelo denní tisk. Knihovna byla vedena dobrovolnými knihovníky, kterých se při práci vystřídalo několik a všem po léta pomáhala knihovní rada.

Souběžně s městskou knihovnou fungovaly pro obyvatele města soukromé půjčovny knih v místních firmách:

Fy. R. Macháček (1878 – 1944) – knihkupectví a papírnictví , založeno 1928. Knihovní fond byl 5.000 svazků a obsahoval zábavnou a dobrodružnou literaturu, historické, cestopisné, humoristické romány. Knihy byly místnímu obyvatelstvu půjčovány dle stanoveného půjčovního řádu. Fy. REKLAM – B. Kaluža (1904 – 1978) – obchodní dům a knihtiskárna. Zde fungoval “Zábavný a čtenářský kroužek zaměstnanců firmy Reklam a jejich přátel ve Vizovicích”. Měl svůj vlastní půjčovní a knihovní řád.

V letech 1946 až 1966 pracoval v knihovně dobrovolný knihovník pan Ludvík Stloukal. Během jeho působení ve funkci knihovníka se knihovna několikrát stěhovala (v prostorách zámku a předzámčí – místnosti bývalého soudu a st. notářství, tzv. agitačního střediska, nebo do budovy bývalé Lesní správy – naproti Nemocnici Milosrdných bratří). V práci knihovníka mu také vypomáhali někteří studenti tehdejší Jedenáctileté střední školy ve Vizovicích.

V roce 1966 se vedení knihovny ujal profesionální knihovník paní Stanislava Žabková a knihovnická technika byla upravena podle celostátních směrnic. Půjčovní doba se ustálila na čtrnácti hodinách týdně. Knihovna působila v prostorách předzámčí. Od 1. 1. 1967 bylo při Městské knihovně zřízeno knihovnické středisko, do něho bylo zapojeno 8 místních knihoven z okolních obcí. ( Bratřejov, Lhotsko, Lutonina, Jasenná, Ublo, Zádveřice, Raková a Chrastěšov) Po roce 1980 byl knižní fond z knihovny Chrastěšov přemístěn do knihovny J. Čižmáře ve Vizovicích. V roce 1980 se knihovna přestěhovala do budovy Spořitelny a v roce 1992 se opět stěhuje do nových prostor Kulturního domu.

V roce 1986 nastoupila do knihovny druhá knihovnice paní Hana Stloukalová, která se v roce 1987 stala novou vedoucí knihovny a zůstala jí až do roku 2011. Za svou dlouholetou a obětavou práci byla v říjnu roku 2014 oceněna Zlínským krajem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně titulem „Knihovnice Zlínského kraje“. 

V roce 1996 byl zahájen Automatizovaný výpůjční systém (AVS) a v roce 1999 přechází knihovna na integrovaný automatizovaný knihovnický systém KP-Sys a je připojena internet. 

Od roku 2000 je knihovna prezentována na internetu prostřednictvím svých internetových stránek a oficiálních stránek Města Vizovice.  V témže roce se opět stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor předzámčí. Slavnostní otevření proběhlo 2. května 2000. Od 1. 1. 2002 byl zrušen okresní systém veřejných knihoven , Městská knihovna přechází pod nového zřizovatele Město Vizovice a místní knihovny obcí: Bratřejov, Lhotsko, Lutonina, Jasenná, Ublo, Zádveřice, Raková přecházejí pod jednotlivé obecní úřady. Městská knihovna i místní knihovny byly zaregistrovány na Ministerstvu kultury ČR. Byly podepsány smlouvy o regionální činnosti mezi Městem Vizovice a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Obecními úřady jednotlivých obcí. 17. 9. 2002 přechází Obecní knihovna Lhotsko na automatizovaný knihovní výpůjční systém.

Od 1. 1. 2004 nese knihovna jméno významného rodáka, spisovatele, lékárníka a čestného občana města Mgr. Josefa Čižmáře.

V roce 2007 bylo pro knihovnu vytvořeno logo, které navrhl pan Dušan Cendelín, místní výtvarník a keramik. V logu se spojila sova jako symbol moudrosti a částečně znak Města Vizovice, které nahradilo soví hnízdo.

V roce 2008 byla podepsána smlouva s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana a začaly se půjčovat zvukové knihy na CD nosičích ve formátu MP3 pro zdravotně postižené občany. V roce 2010 knihovna začala nakupovat a půjčovat také audioknihy.

V roce 2011 převzala vedení knihovny Mgr. Blanka Krejcárková. V roce 2013 knihovna mění své webové stránky. V roce 2016 byla zrušeno knihovna na Rakové a její fond se sloučil s fondem v knihovně Zádveřice-Raková. Na konci roku 2015 dostala knihovna výpověď z prostor předzámčí od Národního památkového úřadu v Kroměříži. Začaly se hledat nejvhodnější prostory pro umístění knihovny a bylo vytipováno Kulturní centrum Vizovice. Na jaře 2016 byla započata jeho velká rekonstrukce. Dne 5. října 2016 byla knihovna slavnostně otevřena pro veřejnost.

V říjnu roku 2017 byla knihovna oceněna Zlínským krajem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně titulem „Knihovna Zlínského kraje roku 2017“. V roce 2020 začala knihovna půjčovat deskové hry. Ve stejném roce přechází Obecní knihovna Jasenná na automatizovaný knihovní výpůjční systém.

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.