+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
  dnes zavřeno  
| Čtenářské konto

Vážení čtenáři,

upozorňujeme vás, že od 1. 1. 2024 dochází ke změně Knihovního řádu, konkrétně se jedná o změnu přílohy Knihovního řádu č. 1 – Ceníku placených služeb a poplatků Městské knihovny Josefa Čižmáře.

Změny se týkají:

  • Navýšení ročního registračního poplatku pro dospělé čtenáře z 90,- Kč na 100,- Kč a pro děti do 15 let ze 40,- Kč na 50- Kč. Výše registračního poplatku pro studenty do 26 let a seniory od 65 let se nemění.
  • Z ceníku byla odstraněna sleva pro rodiče na mateřské dovolené. Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je registrace zdarma. Nárok na slevu musí čtenář nahlásit před zaplacením ročního registračního poplatku, stejně tak veškeré změny kontaktních údajů.
  • Byly sjednoceny poplatky za pozdní vrácení, které jsou nyní pro všechny čtenářské kategorie ve stejné výši. Došlo k navýšení poplatků za tisk a kopírování.
  • Nově bude poplatek za Meziknihovní výpůjční služby (MVS) účtován dle výše skutečně vynaložených nákladů na poštovné a balné. U objednávek z Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín, Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a několika dalších je proto tato služba zdarma. Čtenář je seznámen s výší poplatku před uskutečněním MVS.
  • V ceníku je zohledněna také nová služba – půjčování tabletu. Tato služba je zdarma, v případě ztráty či poškození tabletu však čtenář hradí veškeré vynaložené náklady (na koupi, či opravu).

Nový ceník nabývá platnosti k 1. 1. 2024 a je k nahlédnutí u pultu knihovny nebo ke stažení zde: Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Josefa Čižmáře

 

Autor úvodní fotografie: Petr Jaroň

Zpět na aktuality

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.