+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
  dnes zavřeno  
| Čtenářské konto
120 let sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích Vizovice, SDH, 2006
1892 – 1992 – 100.výročí budovy školy na Masarykově náměstí Vizovice, ZŠ, 1991
Památník 50 let trvání měšťanské školy ve Vizovicích 1897 – 1947 Vizovice, Reklam B.Kaluža,-
Bambuch, Dalibor Na janovéj hoře – písničky z Vizovic a okolí Vizovice, Městský úřad spolu s ZŠ 2007
Eliášová, Eva Pověsti z vizovických hor B.m, Eva Eliášová, 1991
Eliášová, Eva Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska Zlín, Eva Eliášová, 2002
Holcman, Josef O slivovici Zlín, Tigris 2002
Lisická, Helena Pověsti starých měst Praha, Albatros, 1981
Müller, František Báje a pověsti Luhačovice, Atelier IM, 2004
Turistický průvodce Valašsko
Pala, Josef Farnost Vizovice Vizovice, Římskokatolická farmost, 2008
Peck, Eduard Valašské národní písně a říkadla – Lid na Vyzovsku Vizovice, Město Vizovice, 2008
Sladkowski, Marcel Dějiny Židů ve Vizovicích Magisterská diplomová práce
Sladkowski, Marcel Trnkobraní v proměnách času 1967 – 2007 Vizovice 2007
Sladkowski, Marcel Království slivovice aneb osudy palírníků ve Vizovicích Vizovice, R. Jelínek 2005
Tesařík, Josef O maceše a dobrých vílách, pověsti a pohádky z Moravy Barrister&Principal, 2002
Vencálek, Jaroslav Zlínský kraj genius loci Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
Vilímková, Milada Zámek Vizovice Praha, SÚPPOP, 1964
Záhořák, Miroslav; Zetěk, Jan Vizovice v písni, tanci muzice a vyprávění Zádveřice, Region, 2005
Záhořák, Miroslav; Glück, Stanislav Chladná studna- místo úcty k Matce Boží Vizovice, Lípa 1998
Zetěk, Jan Oheň, voda a lidé – 80 let trvání hasičského sboru Zádveřice
Zetěk, Jan Podřevnická zastavení Zádveřice, Region, 2004

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.