+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
dnes otevřeno 12:00 - 15:00 h  
| Čtenářské konto

Týden knihoven 9.10 – 13.10.

V tomto týdnu se konal den otevřených dveří. Děti do 15 let se mohly 9. října přihlásit do knihovny zdarma, bez registračního poplatku. Byla vyhlášena amnestie pro zapomnětlivé čtenáře, kterým byly odpuštěny upomínky. V Domě kultury mohli zájemci navštívit výstavu se starými fotografiemi Vizovic a prohlédnout si staré knihy z depozitáře z let 1862 – 1922. 11. října se uskutečnila burza vyřazených knih.

Dny evropského dědictví 9.9. – 10.9.

Konají se v České republice od roku 1991 vždy druhý zářijový víkend, pod záštitou Rady Evropy. Jsou kulturně poznávacím a společenským podnětem k zamyšlení nad našim vztahem ke kulturnímu dědictví. Všechny národy čerpají vědomí identity a soudržnosti ze svého kulturního dědictví. Jeho vývoj je poznamenám mnoha různými vlivy. Lid, který si je vědom svých kořenů, dokáže lépe budovat mírumilovné vztahy s jinými národy, pokračovat v dialogu, který mnohdy trvá už staletí, a utvářet svoji budoucnost. V tyto dny se každoročně otvírá mnoho zajímavých památek, budov, objektů, prostor, včetně těch, které jsou jinak z části, nebo celé nepřístupné. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, bývá nabízen speciální program, například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava apod. Desítky měst a obcí připravují nejrůznější programy pro své občany i turisty. Stejně tak i Městská knihovna ve Vizovicích otevřela své prostory v sobotu 9. září. Od 16:00 se konalo setkání se členy volného výtvarného sdružení „Valašský názor.“

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.