+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
dnes otevřeno 9:00 - 12:00, zavřeno h  

cizmar

Rodák z Vizovice, vlastivědný pracovník, národopisec, znalec regionálních dějin Vizovicka, problematiky lidového lékařství, pověr a zvyklostí. Z jeho iniciativy vznikl ve Vizovicích Krajinský muzejní spolek. Vydal řadu časopiseckých článků a několik knih, např. Čáry a pověry lidu na Moravě a ve Slezsku, Lidové lékařství v Československu očima lékaře I. a II. díl.

Pro město jsou nejvýznamnější Dějiny a paměti města Vizovice z roku 1933 a Národopisné a životopisné paměti Vizovic, které vyšly v roce 1938.

19. 4. 1933, u příležitosti 65. narozenin, bylo Josefu Čižmářovi uděleno čestné občanství města Vizovice.

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.