+420 577 019 582  info@knihovnavizovice.cz
dnes otevřeno 12:00 - 15:00 h  
| Čtenářské konto

(aneb Podpořme jazykovou vzdělanost regionu)

1. Zaměření projektu: Nákup cizojazyčné literatury.

2. Cíl projektu:

2.1 Umožnit všem obyvatelům Vizovic a spádových obcí prohlubovat svoje jazykové znalosti.

2.2 Dále rozšířit služby poskytované Městskou knihovnou Josefa Čižmáře ve Vizovicích.

3. Cílové skupiny projektu:

Žáci Základní školy Vizovice, studenti Střední školy oděvní a služeb Vizovice a široká veřejnost nejen města Vizovic, ale i spádových obcí, v nichž vizovická knihovna provádí odborný dohled nad činností obecních knihoven (Lutonina, Jasenná, Ublo, Bratřejov, Lhotsko, Zádveřice–Raková).

4. Výsledky a přínos projektu:

4.1 Možnost rozvoje osobních zájmů.

4.2 Zvýšení úrovně jazykové vzdělanosti obyvatel regionu.

5. Realizace projektu:

Běžící projekt

6. Partneři projektu:

Město Vizovice, Knihovna Josefa Čižmáře Vizovice, Základní škola Vizovice, Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Obec Lutonina, Obec Jasenná, Obec Ublo, Obec Bratřejov, Obec Lhotsko, Obec Zádveřice – Raková. Budou-li se chtít do projektu zapojit podnikatelské subjekty, jejich pomoc bude velmi vítána.

7. Medializace projektu:

Informace na nástěnkách ve školách a ve všech knihovnách obcí zapojených do projektu, Vizovské noviny, zpravodaje všech zapojených obcí, článek ve Zlínském deníku, prezentace na webových stránkách knihovny.

8. Podstata projektu:

8.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu

8.1.1

Projekt je zpracován v souvislosti s rostoucí poptávkou po cizojazyčné literatuře v knihovnách, především po tak zvané „zjednodušené četbě“. Tato poptávka je odrazem toho, že se čtenáři snaží udržet a prohloubit znalosti získané studiem jazyka. Tyto znalosti jim pak mohou pomoci při uplatnění na trhu práce – lepší znalosti = vyšší konkurenceschopnost.

8.1.2 Vizovické školy nejsou vybaveny školními knihovnami s cizojazyčnou literaturou.

8.2 Proč „zjednodušená četba“

Ne každý má možnost cestovat a aktivně používat získané znalosti. Četba je dobrým prostředkem k udržení jazykové vybavenosti. Každý, kdo někdy přečetl knihu v cizím jazyce ví, jak dovede „zahřát na duši“ pocit, že jste to dokázal a že námaha vynaložená ke studiu má smysl. Tento pocit Vás pak motivuje k tomu, abyste se snažil i nadále.

8.3 Výhody „zjednodušené četby“

Knihu „v originále“ může číst bez slovníku jen ten, kdo se cizímu jazyku mnoho let aktivně věnuje. Podobné je to i s cizojazyčným denním tiskem nebo s časopisy.

Knihy „zjednodušené četby“ jsou psány vlastně na míru čtenáři – podle stupně, na který se v průběhu výuky jazyka dostal. Od knih nejnižšího stupně, kde je použito asi 200 základních a běžně užívaných slov a pouze přítomný čas (Starter), přes knihy pro mírně pokročilé, středně pokročilé, pokročilé, hodně pokročilé, kde už je používáno až 3800 slov a gramatika odpovídající danému stupni pokročilosti (level 1, level 2, level 3 …).

8.4 Proč soustředit knihy ve vizovické knihovně

8.4.1

Městská knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích je velmi dobře přístupná okolním obcím. Náklady na dopravu nejsou tak vysoké jako na dopravu do Zlína a cestování je i časově úspornější. Do Vizovic jezdí obyvatelé okolních obcí do škol, do zaměstnání, k lékaři, na úřad, za nákupy, takže alespoň občas tam má cestu každý.

8.4.2

Velkým pozitivem je hlavně fakt, že díky sdruženým finančním prostředkům je možné nakoupit více knih, takže čtenář má větší výběr než v malé obecní knihovně. Takto vynaložené prostředky pak nakonec přináší obyvatelům jednotlivých obcí daleko větší prospěch než nákup knih do malých obecních knihoven, kde hrozí, že jich bude zakoupeno jen pár a po přečtení budou déle ležet nevyužity. Díky širokému okruhu čtenářů ve Vizovicích mohou knihy neustále kolovat.

8.5 Získávání finančních prostředků

Návrh je takový: Na nákup knih bude vytvořen samostatný fond. Každá obec může přispívat ročně jakoukoliv částkou, řekněme od 300,– Kč a tato částka může být každý rok jiná, případně obec přispět nemusí. Jedná se o dobrovolný příspěvek na růst vzdělanosti obyvatel a tím i na možnosti jejich další seberealizace. Cena knih se pohybuje v rozmezí asi od 80,– do 300,– Kč.

8.6 Zastoupení jednotlivých jazyků

Anglický jazyk se vyučuje v základních školách od 3. třídy jako jazyk povinný. Proto je navrhováno 80% zastoupení anglické literatury a zbývajících 20 % zůstává na pořizování knih v němčině a případně dalších jazycích (to bude vyplývat ze zkušeností pracovnic knihovny).

Zpracováno: 6. prosince 2007

Cizojazyčná literatura v Městské knihovně Josefa Čižmáře ve Vizovicích (aneb Podpořme jazykovou vzdělanost regionu)

Partneři projektu

K 1. 3. 2008 projekt finančně podpořili:

  • Obce Bratřejov a Jasenná částkou 500,- Kč
  • Obec Lutonina částkou 300,- Kč.
  • Město Vizovice poskytlo 3000,- Kč.

Novinky cizojazyčné literatury ve fondu knihovny:

Údaje v závorce označují obtížnost textu a požadovaný počet slovíček, který má čtenář v dané úrovni znát.

Zjednodušená četba v angličtině

Knihovna JČ Vizovice

Burnett, Frances Hodgson The Secret Garden (STAGE 3, 1000 headwords)
Vicary, Tim Skyjack! (STAGE 3, 1000 headwords)
Leather, Sue Desert, Mountain, Sea (STAGE 4, 1400 headwords)
Stevenson, Robert, Louis Dr. Jekyll and Mr. Hyde (STAGE 4. 1400 headwords)
Sutcliff, Rosemary The Eagle of the Ninth (STAGE 4. 1400 headwords)
Bronte, Emily Wunthering Heights (STAGE 5, 1800 headwords)
Hardy, Thomas Tess od the d´Urbervilles (STAGE 6, 1800 headwords)
Christie, Agatha The case of the discontended husband  —
Vicary, Tim Mary, Queen of Scots (STAGE 1, 400 headwords)
Escott, John Sister love and other crime stories (STAGE 1, 400 headwords)
Bassett, Jennifer One-way ticket : short stories (STAGE 1, 400 headwords)
Bassett, Jennifer Cries from the Heart (STAGE 2, 700 headwords)
Escott, John Agatha Christie, Woman of Mystery (STAGE 2,700 headwords)
Montgomery, Lucy Maud Anne of Green Gables (STAGE 2, 700 headwords)

Místní knihovna Jasenná

Hannam, Joyce The death of Karen Silwood (STAGE 2, 700 headwords)
Montgomery, L. M. Anne green gables (STAGE 2, 700 headwords)
Gaskell, Elizabeth Cranford (STAGE 4, 1400 headwords)
Chandler, Raymond Pearls are a nuisance
Pohádky s angličtinou
 —

Místní knihovna Bratřejov

Poe, Edgar Allan Tales of Mystery and Imagination (STAGE 3, 100 headwords)
Henry, O. New Yorkers. Short strories (STAGE 2, 700 headwords)
Doyle, sir Arthur Conan Sherlock Holmes and the Duke´s Son (STAGE 1, 400 headwords)
Cookson, Catherine Matty Doolin (STAGE 2, 700 headwords)
Akinyemi, Rowena The Witches of People (STAGE 1, 400 headwords)

Místní knihovna Lutonina

Twain, Mark The Adventures of Tom Sawyer (STAGE 1, 400 headwords)
Dibdin, Michael The Last Sherlock Holmes Story (STAGE 3, 1000 headwords)
Gilbert, Harry The Year od Sharing (STAGE 2, 700 headwords)

Kontakt

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

+420 577 019 582
info@knihovnavizovice.cz

Bezbariérově se do knihovny dostanete přes městský úřad, výtahem do 1. patra a doleva chodbou.